������������-��-����������

������������-��-����������وایرشو و سرسیم:

 لِنا - LENA با توجه به لزوم استفاده از وایرشو و سرسیم در اتصال سیم و کابل اقدام به واردات این محصول کرده است و در سبد کالای برق خود قرار داده است. وایرشو:جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس  می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد. از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:  -اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال -ایمنی بالاتر عایق کاری سیم -عدم نیاز به استفاده از چسب برق -سرعت کار بالاتر -قیمت مناسب تر  سرسیم:به منظور اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، و یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد. 

... لِنا - LENA ...


[کاتالوگ] [مشاهده مدلها] [ _ ]
وایرشو و سرسیم